Materialevalg

Et Egehus er ikke alene det æstetiske og trivselsmæssigt bedste valg til dig, der vil bo i bindingsværk. Den bæredygtige trend har nemlig også bredt sig til byggematerialerne i danskernes bolig. Og et Egehus er ingen undtagelse. Vi anvender således udelukkende naturlige og bæredygtige byggematerialer, som alle er ugiftige og genanvendelige. Eksempelvis anvender vi det det naturlige og økologiske Lehmputz til alle yder- og indervægge.  Og som en ikke helt uvæsentlig faktor overholder et Egehus de lovmæssige krav til det maksimale energiforbrug i boliger bygget efter 2006. Nyopførte enfamiliehuse skal ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen leve op til kravet om et maksimalt, samlet energiforbrug til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Der er i bygningsreglementet sat tal på, hvor meget energi målt i kWh/m2 et nybygget hus maksimalt må forbruge. Dette tal kaldes også energirammen. Energirammen omfatter boligens samlede behov for tilført energi. Et enfamiliehus på 110 m2 må højst have en energiramme på 90 kWh/m2. Det betyder, at huset skal udformes og konstrueres, så energiforbruget ligger inden for rammen og altså ikke bliver større de beregnede maksimale 90 kWh/m2. Huse, som opfylder endnu skrappere krav, kan klassificeres som lavenergihuse i henholdsvis klasse 1 og 2. Et "klasse 1-lavenergihus" har et energiforbrug på 50 procent i forhold til et hus, som opfylder kravene til et ikke-lavenergihus som , der er klassificeret som "klasse beskrevet ovenfor. Et enfamiliehus på 110 m 1-lavenergihus", må således maksimalt forbruge 45 kWh/m2. De knap så skrappe krav til et "klasse 2-lavenergihus" betyder, at disse huse maksimalt må forbruge godt 71 procent af den energi, der forbruges af et ikke-lavenergihus. Et enfamiliehus på 110 m klassificeret som "klasse 2-lavenergihus", må således maksimalt forbruge ca. 64 kWh/m2. Energibestemmelserne for klasse 1- og 2-lavenergihuse bliver sandsynligvis mindstekrav for nybyggeri i henholdsvis år 2010 og 2015. Kilde: Bygge-og Erhvervsstyrelsen.


Disse nye og strammere krav opfylder et Egehus allerede, idet AKFW’s beregninger og flerårige erfaring viser, at deres bindingsværkshuses årlige kWh-forbrug pr. m2 ligger på mellem 40 til 60 kWh/m2.

Vi er således stolte over at kunne klassificere et Egehus som et lavenergihus. Det lave energiforbrug opnår vi blandt andet med:

  • Et tykt lag isolering,
  • Ved omhyggelig at undgå kuldebroer,
  • Ved at et Egehus har energiruder med meget lille varmetab, og ved at huset har ventilation med varmegenvinding.
  • Et lavenergi-Egehus er ikke meget dyrere at opføre end et almindeligt enfamiliehus. Til gengæld vil du i løbet af nogle få år kunne tjene ekstraudgiften ind, fordi huset er meget billigere at varme op. Det omhyggelige valg af alle materialer og konstruktionsprincipper sikrer bæredygtigheden og din sundhed og trivsel i et Egehus – i et Egehus kan du bo med sjæl.

 

 

 

 
 
 

Hits 63964
www.inter-silo.dk www.egehuse.dk Min Link www.ditjuletræ.dk